روز: مهر ۱۷, ۱۳۹۹
همه مشکلات ما از تحریم ها نیست /مسئولان باید برای رفع موانع کارگاه های تولیدی و کاهش فشار بر کارآفرینان تلاش مضاعف کنند

یک نماینده مجلس گفت: تنها درصد کمی از مشکلاتی که در کشور داریم به تحریم ها برمی گردد و عمده مشکلات ما به ضعف مدیریتی یا به تعبیری سلیقه ای عمل کردن مدیران بر می گردد.

حضور شهردار منتخب و سرپرست شهرداری رشت در اجتماع اربعین حسینی(ع) در پیاده راه فرهنگی

دکتر احمدی شهردار منتخب رشت،مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت در اجتماع اربعین حسینی(ع) در پیاده راه فرهنگی شهرداری شرکت کردند

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی