به گزارش شعاع مشرق، ۷ملی پوش پرسپولیس که دیروز با تصمیم کی روش از اردوی تیم ملی کنارگذاشته شدند، امروز با سرپرست باشگاه به گفتگو پرداختند.

طاهری پس از این جلسه و هنگامی که در حال خروج از دفترباشگاه بود، درخصوص اینکه این بازیکنان چرا به تمرین نرفتند، به خبرنگاران گفت: خودم از بازیکنان خواستم به باشگاه بیایند تا با آن ها صحبت کنم.

/برنا