بعد از برد خانگی مسابقه تیم امید گیلان برابر تیم خوش نام و قوی اراک در رشت و در اوج خوشحالی خانواده بسکتبال گیلان یک پست اینستاگرامی از سوی دکتر محمد رفیعی سرپرست هیئت بسکتبال استان گیلان همه حواس ها را به خود جلب کرد.