در این رای گیری حجت الاسلام سید عبدالباقی اسحاقی به عنوان رئیس هیات مدیره و کریم خورسندی مژدهی (مدیرمسئول روزنامه سوال جواب) به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان انتخاب شدند.