فرهاد بیضایی کارشناس مسکن و مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه تاثیر‌گذاری التهابات بازار ارز بر بازار مسکن، در تهران بیش از سایر شهرهای کشور بوده است، ادامه می‌دهد: «نوسانات بازار ارز جز تهران، در برخی کلانشهر‌های کشور نیز تاثیرات جزئی بر جای گذاشته است.»

به گفته فرهاد بیضایی، هر اتفاقی که در بازار ارز رخ می‌دهد، تغییراتی را در بازارهای سرمایه‌ای ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، بازارهای دارایی و سرمایه‌ای معمولا از بازار ارز پیروی و خود را با شرایط بازار ارز همسو می‌کنند. در نتیجه مالکان، برای حفظ ارزش ملک خود، از بازار‌های مالی دیگر تبعیت می‌کنند. وی معتقد است اکثر کسانی که در نوسانات بازارهای سرمایه‌ای تاثیر‌گذارند  شخصیت‌های حقوقی هستند که در راس آنها بانک‌ها قرار دارند. در واقع بانک‌ها هرگز حاضر به کاهش دارایی‌‌های خود نیستند و اگر بانک‌ها سبد دارایی خود را ثابت نگه‌دارند، به این معناست که دارایی‌های خود را کوچک کرده یا از بین برده‌اند.
این کارشناس مسکن با اشاره به جهش قیمت مسکن در سال ۸۶ نیز می‌گوید: «بانک‌ها همواره بازیگر اصلی بروز چنین التهاباتی هستند و بیشترین دارایی‌های غیرمنقول و مستغلات در اختیار بانک‌هاست. از سوی دیگر دولت ابزاری به نام مالیات در اختیار دارد که به وسیله آن می‌‌تواند بانک‌ها را مجبور به کوچک‌کردن سبد دارایی‌هایشان کند؛ ابزاری که دولت به‌رغم برخورداری از آن، تمایلی به استفاده‌اش نداشته است.»