نشست با جوانان و سازمانهای مردم نهاد یکی دیگر از برنامه های معاون جوانان وزارت است.

از تمامی خبرنگاران و عکاسان رسانه های استان دعوت می شود تا در این افتتاحیه حضور بهم رسانند.