پایگاه خبری تحلیلی خبری شعاع مشرق با هدف یاری رسانیدن به جریان آزاد اطلاع رسانی به منظور حفاظت و ارتقای منافع ملی و در راستای قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد رمضانی          شماره تماس:    ۰۹۱۱۷۲۰۳۴۹۲

مدیر فنی سایت: محمود داداشی نیاکی

آدرس : رشت – خیابان سعدی_ ساختمان متخصصین _ طبقه ۳

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی