برچسب زده شده با : سید حسن موسو ی چلک

خداوند مهربان را سپاس می گویم که توفیق داد «نوروز» دیگری را تجربه کنیم. از نوروز سال قبل تا این نوروز، اتفاقاتی در جامعه افتاده که  خاطرها را  بسیار آزرده کرد و خانواده‌های زیادی عزیزان خود را از دست دادند و ما هم در جامعه مددکاری اجتماعی عزیزانی را داریم که عزادار فوت اعضاء خانواده […]

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی