پایگاه خبری تحلیلی خبری شعاع مشرق با هدف یاری رسانیدن به جریان آزاد اطلاع رسانی به منظور حفاظت و ارتقای منافع ملی و در راستای قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد رمضانی          شماره تماس:    ۰۹۱۱۷۲۰۳۴۹۲

زیر نظر شورای سردبیری

مدیر فنی سایت: محمود داداشی نیاکی

زمینه انتشار: فرهنگی و اجتماعی

آدرس:  گیلان – رشت،خیابان سعدی، روبروی تقاطع معلم، ساختمان مهدی، دفتر پایگاه اطلاع رسانی شعاع مشرق

تلفکس: ۰۱۳۳۲۲۲۰۹۵۹

ایمیل: shoa.mashregh@yahoo.com

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی