برچسب زده شده با : خیابان

سالهاست که مردم از آسفالتهای سطح شهر گله دارند و شهرداری رشت هم به خاطر محدودیت های مالی و عدم برخورداری از امکانات روز مانند خیلی از شهرداری های دیگر در کسب رضایت شهروندان در این زمینه موفق نبوده است. 

تعرض به ۳ زن در فاصله چند ساعت در خیابان

مرد دیوانه که ۳ زن را هدف نیت شیطانی خود قرار داده است تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

خطر ایدز در کودکان کار ۴۰ برابر جامعه است

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه برای کنترل ایدز در کودکان کار گفت: ما امکاناتی برای کنترل ایدز در کودکان کار و خیابان نداریم.

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی