برچسب زده شده با : رياست جمهوري

پیرو سفر ریاست جمهوری به گیلان دو خبر در سطح رسانه ها انعکاس وسیعی پیدا کرد.

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی