برچسب زده شده با : فرهنگ

پس از انتخاب استاندار هر استان معمولاً معرفی گزینه های مختلف برای تصدی ادارات کل شروع می شود که در این بین نمایندگان مجلس و استاندار و سیاسیون جناح حاکم نقشی تعیین کننده در این انتخاب دارند.

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی