برچسب زده شده با : شهردار رشت

حتما شنیده اید ماهی بزرگ را در جوی حقیر نمی توان صید کرد که البته شعری هم به همین مضمون فروغ فرخزاد دارد…

همه تازه نفس ها گرد آمدند تا مردم فراموش نکنند که هنوز فرصت هست.دولت تازه نفس که مدیران را دارد تعیین می کند و همزمانی با تعیین شهرداران اتفاقی است که می تواند برای هر استانی فرصتی ایجاد کند.

اعضای محترم شورای ششم شهر رشت خداوند سبحان در آیه ۱۵۱ سوره بقره می فرماید- در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم که همواره آیات مارا برشما می خواند، و شما را پاک و پاکیزه می کندو کتاب و حکمت به شما می آموزد و آنچه را نمی دانستید به شما تعلیم می دهد-

رفع معضلات ترافیکی در گرو هوشمند سازی است

شهردار رشت رفع معضلات ترافیکی شهر را در گرو هوشمند سازی و کنترل سیستمیک آن عنوان کرد

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی